намуна                                                                                                                                                                                                                   Ўзбекистон Республикаси

                                                                                                                                                                                                                                       Адлия вазирлигига

                                                                                                                                                                                                               _______________________________дан

                                                                                                                                                                                                                               (ариза берувчининг Ф.И.О. )

АРИЗА

1_________________________________________________________________

(юридик шахснинг ўзбек тилидаги тўлиқ ва қисқартирилган номи)

________________________________________________________________ни

Давлат рўйхатидан ўтказишингизни илтимос қиламан.

Мулкчилик шакли: _________________________________________________

(жамоат(давлат), хусусий)

 

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

__________________________________________________________________

(АЖ, масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият, тўлиқ ёки командит ширкат, унитар корхона, хусусий корхона, ишлаб чиқариш ширкати, фермер хўжалиги, юиридк шахс ташкил этган ҳолда деҳқон хўжалиги ва бошқа тижорат ташкилотлари)

 

Рўйхатдаги ходимларнинг тахмин қилинаётган сони________________ киши

Асосий фаолият тури: _____________________________________

Почта манзили: _______________________________________________

Почта индекси: __________ алоқа боғланиш  телефони: ________________

(ташкилот ёки муассасанинг) электрон манзили: _________________

Аризага қўшимча равишда илова қилинадиган ҳужжатлар*:

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

5. ____________________________________________________________

6. ____________________________________________________________

7. ____________________________________________________________

8. ____________________________________________________________

Давлат   рўйхатидан   ўтказиш  учун мен томонимдан тақдим этилган таъсис ҳужжатлари ва бошқа тақдим этилган  ҳужжатлардаги маълумотлар тўғри ва

қонунийлигини тасдиқлайман.

________________________   ______________________________

(тўлдирилган сана)             (муассис ёки ваколатли шахс-ариза берувчининг имзоси)

 

Қабул қилиб олдим.

_______________________     ___________________________________

(Ариза қабул қилинган                (рўйхатга олувчи органнинг масъул ходими имзоси)

       санаси ва вақти)

 

 

 

Хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналарни давлат рўйхатдан ўтказиш учун зарур бўлган ҳужжатлар.

 

1.  Ариза

2.  давлат тилидаги таъсис  ҳужжатларининг икки асл нусхаси (юридик шахсни

давлат рўйхатидан ўтказувчи органга тақдим этиладиган таъсис ҳужжатлари —устав ёки

таъсис шартномаси ва устав, оилавий корхона ёки фақат таъсис шартномаси, бунда

масъулияти чекланган  ҳамда  қўшимча масъулиятли жамиятлар учун  —таъсис

шартномаси ва устав,оилавий корхона тўлиқ  ва коммандит ширкатлар учун эса  —фақат

таъсис шартномаси, акциядорлик жамиятлари, хусусий корхоналар, фермер хўжаликлари

ҳамда юридик шахс бўлган деҳқон хўжаликлари учун  —фақат устав). Хорижий

инвестициялар иштирокидаги корхоналар  ва хорижий сармоя иштирокидаги бошқа

корхоналар учун нотариал тасдиқланган таъсис ҳужжатлари талаб этилади.

3.  давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги  ҳақидаги банк тўлов

ҳужжати хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар учун  —  энг кам ойлик  иш

ҳақининг беш баравари, шунингдек 500 АҚШ доллари.*

4.  фирма номларининг марказлаштирилган маълумотлар базасида қулай фирма номи захирага олинганлигини тасдиқлайдиган ягона логин ва.

5.  икки нусхада муҳр ва штамп эскизлари.

6.  хорижий муассис тўғрисида юридик шахс рўйхатдан ўтказилган жойдаги

савдо реестридан кўчирма ёки, агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача  қоида назарда тутилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг консуллик муассасаси томонидан белгиланган тартибда легализация  қилинган ушбу юридик шахс фаолиятини тасдиқловчи бошқа  ҳужжат, булар мавжуд бўлмаган тақдирда эса —муассис рўйхатдан ўтказилган давлат Ташқи ишлар вазирлигида, мазкур мамлакатнинг Ўзбекистон Республикасидаги консуллик муассасасида ёки дипломатик ваколатхонасида легализация қилиниб, кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг Консуллик бошқармасида тасдиқланган бошқа  ҳужжат, агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача тартиб назарда тутилмаган бўлса. Хорижий муассис тўғрисида савдо реестридан кўчирмада ёки ушбу юридик шахснинг фаолиятини тасдиқловчи бошқа  ҳужжатда хорижий юридик шахснинг, у жойлашган жойнинг номи, хорижий юридик шахс номидан имзолаш  ҳуқуқига эга бўлган шахснинг маълумотлари мавжуд бўлиши керак. Кўрсатиб  ўтилган кўчирма берилган пайтидан бошлаб бир йил мобайнида  ҳақиқий  ҳисобланади.  Жисмоний шахс  —Ўзбекистон Республикаси норезиденти ўз паспортининг нусхасини тақдим этади. Ушбу  ҳужжатлар белгиланган тартибда нотариал тасдиқланган давлат тилидаги таржимаси  билан тақдим этилиши керак. Агар хорижий муассиснинг корхона (ташкилот) устав фондига улуши интеллектуал мулк бўлса, у  ҳолда ариза берувчи  қонун  ҳужжатларида белгиланган тартибда баҳоловчи ташкилот томонидан тайёрланган баҳолаш тўғрисидаги  ҳисоботни тақдимэтиши керак.

 

 

*Ҳисоб рақамлари:

23402000300100001010 сўмлик ҳисоб рақами ЎзР Марказий банк

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб касса Маркази

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Ғазначиликнинг хисоб рақами (лицевой счет казначейства)

4014108604262663422954009

23411840800001125220 валюта ҳисоб рақами ЎзР Халқ банки

МФО: 01125, ИНН: 207 215 726

 

 

 

 

Бозорни давлат рўйхатидан ўтказиш учун

зарур бўлган  ҳужжатлар

Р Ў Й Х А Т И

 

1.  Ариза. Давлат рўйхатидан ўтказиштўғрисида

2.  давлат тилидаги таъсис  ҳужжатларининг икки асл нусхаси (юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга тақдим этиладиган таъсис  ҳужжатлари  —устав ёки таъсис шартномаси ва устав, бунда масъулияти чекланган  ҳамда  қўшимча масъулиятли жамиятлар учун  — таъсис шартномаси ва устав, акциядорлик жамиятлари —фақат устав).

3.  давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги  ҳақидаги банк тўлов  ҳужжати.  энг кам ойлик иш  ҳақининг тўрт баравари миқдорида давлат божи тўланади*

4.  фирма номларининг марказлаштирилган маълумотлар базасида қулай фирма номи захирага олинганлигини тасдиқлайдиган ягона логин ва пароль.

5.  икки нусхада муҳр ва штамп эскизлари.

6.  бозор ташкил  қилишга ер участкаси ажратиб бериш тўғрисидаги

Тошкент шаҳар ҳокимлигининг қарори.

 

 

*Ҳисоб рақамлари:

23402000300100001010 сўмлик ҳисоб рақами ЎзР Марказий банк

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб касса Маркази

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Ғазначиликнинг хисоб рақами (лицевой счет казначейства)

4014108604262663422954009

 

 

 

 

Ломбардларни давлат рўйхатидан ўтказишучун

зарур бўлган  ҳужжатлар

РЎЙХАТИ

 

1.  Ариза. Давлат рўйхатидан ўтказиштўғрисида

2.  давлат тилидаги таъсис  ҳужжатларининг икки асл нусхаси (юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга тақдим этиладиган таъсис  ҳужжатлари  —устав ёки таъсис шартномаси ва устав, бунда масъулияти чекланган  ҳамда  қўшимча масъулиятли жамиятлар учун  —таъсис шартномаси ва устав;

3.  давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги  ҳақидаги банк тўлов  ҳужжати.  энг кам ойлик иш  ҳақининг тўрт баравари миқдорида давлат божи тўланади*;

4. муассислардан  ҳар бирининг корхона устав фондидаги улуши миқдоридан 30 фоизи киритилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар;

5.  фирма номларининг марказлаштирилган маълумотлар базасида қулай фирма номи захирага олинганлигини тасдиқлайдиган ягона логин ва пароль;

6.  икки нусхада муҳр ва штамп эскизлари.

 

 

*Ҳисоб рақамлари:

23402000300100001010сўмлик ҳисоб рақами ЎзР Марказий банк

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб касса Маркази

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Ғазначиликнинг хисоб рақами (лицевой счет казначейства)

4014108604262663422954009

 

 

 

 

Солиқмаслаҳатчилариташкилотинидавлатрўйхатиданўтказишучун

зарур бўлган  ҳужжатлар

РЎЙХАТИ.

 

1.  Ариза. Давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

2.  давлат тилидаги таъсис  ҳужжатларининг икки асл нусхаси (юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга тақдим этиладиган таъсис  ҳужжатлари  —устав ёки таъсис шартномаси ва устав, бунда масъулияти  чекланган  ҳамда  қўшимча масъулиятли жамиятлар учун  —таъсис шартномаси ва устав, оилавий корхона тўлиқ  ва коммандит ширкатлар учун эса  —фақат таъсис шартномаси, хусусий корхоналар учун —фақат устав).

3.  давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги  ҳақидаги банк тўлов  ҳужжати.  энг кам ойлик иш  ҳақининг тўрт баравари миқдорида давлат божи тўланади*

4.  фирма номларининг марказлаштирилган маълумотлар базасида қулай фирма номи захирага олинганлигини тасдиқлайдиган ягона логин ва пароль

5.  икки нусхада муҳр ва штамп эскизлари.

 

 

*Ҳисоб рақамлари:

23402000300100001010сўмлик ҳисоб рақами ЎзР Марказий банк

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб касса Маркази

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Ғазначиликнинг хисоб рақами (лицевой счет казначейства)

4014108604262663422954009

 

 

 

 

Улгуржи савдо корхоналари уюшмасига кирувчи ҳудудий базаларни

давлат рўйхатидан ўтказиш учун

зарур бўлган  ҳужжатлар

РЎЙХАТИ.

 

1.  Ариза. Давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

2.  давлат тилидаги таъсис  ҳужжатларининг икки асл нусхаси (юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга тақдим этиладиган таъсис  ҳужжатлари  —устав ёки таъсис шартномасива устав, бунда масъулияти чекланган  ҳамда  қўшимча масъулиятли жамиятлар учун  —таъсис шартномаси ва устав, оилавий  корхона тўлиқ  ва коммандит ширкатлар учун эса  —фақат таъсис шартномаси,  акциядорлик жамияти, хусусий корхоналар учун —фақат устав). таъсис ҳужжатларида шакллантириладиган устав фонди  улгуржи савдо корхоналари  —акциядорлик жамиятлари учун  —  қонун  ҳужжатларида белгиланган миқдорда, бошқа улгуржи савдо корхоналари учун  —энг кам ойлик иш  ҳақининг камида 3500 баравари миқдорида, улардан пул  маблағлари билан  —энг кам ойлик иш  ҳақининг камида 1200 баравари миқдорида) тўғрисидаги; фаолият тури  — истеъмол товарлари улгуржи савдоси тўғрисидаги маълумотлар мавжуд бўлиши керак

3.  давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги  ҳақидаги банк тўлов  ҳужжати.  энг кам ойлик иш  ҳақининг тўрт баравари миқдорида давлат божи тўланади*

4.  фирма номларининг марказлаштирилган маълумотлар базасида қулай фирма номи захирага олинганлигини тасдиқлайдиган ягона логин ва пароль

5.  икки нусхада муҳр ва штамп эскизлари.

 

 

*Ҳисоб рақамлари:

23402000300100001010сўмлик ҳисоб рақами ЎзР Марказий банк

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб касса Маркази

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Ғазначиликнинг хисоб рақами (лицевой счет казначейства)

4014108604262663422954009

 

 

 

 

 

 

Аудиторлик ташкилотларини давлат рўйхатидан ўтказиш учун

зарур бўлган  ҳужжатлар

РЎЙХАТИ.

 

1.  Ариза. Давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

2.  давлат тилидаги таъсис  ҳужжатларининг икки асл нусхаси (юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга тақдим этиладиган таъсис  ҳужжатлари  —устав ёки таъсис шартномаси ва устав, бунда масъулияти чекланган  ҳамда  қўшимча масъулиятли жамиятлар учун  — таъсис шартномаси ва устав, оилавий корхона тўлиқ  ва коммандит ширкатлар учун эса  —фақат таъсис шартномаси,  акциядорлик жамиятлари хусусий корхоналар учун —фақат устав).

3.  давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги  ҳақидаги банк тўлов  ҳужжати.  энг кам ойлик иш  ҳақининг тўрт баравари миқдорида давлат божи тўланади*

4.  фирма номларининг марказлаштирилган маълумотлар базасида қулай фирма номи захирага олинганлигини тасдиқлайдиган ягона логин ва пароль

5.    икки нусхада муҳр ва штамп эскизлари.

 

 

*Ҳисоб рақамлари:

23402000300100001010сўмлик ҳисоб рақами ЎзР Марказий банк

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб касса Маркази

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Ғазначиликнинг хисоб рақами (лицевой счет казначейства)

4014108604262663422954009

 

 

 

Суғурта ташкилотларнидавлат рўйхатидан ўтказиш учун

зарур бўлган  ҳужжатлар

РЎЙХАТИ.

 

1.  Ариза. Давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

2.  давлат тилидаги таъсис  ҳужжатларининг икки асл нусхаси (юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга тақдим этиладиган таъсис  ҳужжатлари  —устав ёки таъсис шартномаси ва устав, бунда масъулияти чекланган  ҳамда  қўшимча масъулиятли жамиятларучун  — таъсис шартномаси ва устав, оилавий корхона тўлиқ  ва коммандит ширкатлар учун эса  —фақат таъсис шартномаси,  акциядорлик жамиятлари, хусусий корхоналар учун —фақат устав).

3.  давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги  ҳақидаги банк тўлов  ҳужжати.  энг кам ойлик иш  ҳақининг тўрт баравари миқдорида давлат божи тўланади*

4.  фирма номларининг марказлаштирилган маълумотлар базасида қулай фирма номи захирага олинганлигини тасдиқлайдиган ягона логин ва пароль

5.  икки нусхада муҳр ва штамп эскизлари.

 

 

**Ҳисоб рақамлари:

23402000300100001010сўмлик ҳисоб рақами ЎзР Марказий банк

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб касса Маркази

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Ғазначиликнинг хисоб рақами (лицевой счет казначейства)

4014108604262663422954009

 

 

 

 

Юридикшахсбирлашмаларинидавлатрўйхатиданўтказишучун

зарур бўлган  ҳужжатлар

РЎЙХАТИ.

 

1.  юридик шахслар бирлашмасини давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида ариза ва белгиланган шаклдаги рўйхатга олиш картаси

2.  таъсис шартномаси ва Устав  қабул  қилинганлиги тўғрисидаги таъсис йиғилиши (конференцияси) баёни таъсис шартномаси ва Уставнинг нотариус томонидан тасдиқланган нусхалари

3.  давлат божининг белгиланган миқдори тўланганлиги  ҳақидаги банк тўлов  ҳужжати.  энг кам ойлик иш  ҳақининг беш баравари миқдорида давлат божи тўланади*

4.  почта манзилини тасдиқловчи ҳужжат

5.  рақобат тўғрисидаги  қонун  ҳужжатларида белгиланган  ҳолларда хўжалик юритувчи субъектлар бирлашмалари ташкил этишга олдиндан розилик бериш тўғрисида монополияга  қарши органнинг қарори

6.   икки нусхада муҳр ва штамп эскизлари.

 

 

*Ҳисоб рақамлари:

23402000300100001010сўмлик ҳисоб рақами ЎзР Марказий банк

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб касса Маркази

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Ғазначиликнинг хисоб рақами (лицевойсчет казначейства)

4014108604262663422954009

 

 

 

 

Йўқолганёкияроқсизҳолгакелгандавлатрўйхатиданўтказилганлик

тўғрисидагигувоҳномаўрнигадубликатолишучунзарурбўлган

ҳужжатлар

РЎЙХАТИ.

 

1.  Ариза.

2.  тадбиркорлик субъекти давлат рўйхатидан ўтказилганлик тўғрисидаги йўқолган гувоҳноманинг  ҳақиқий эмаслиги  ҳақида оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган хабар.(газета)

3.  дубликат берилганлиги учун энг кам ойлик иш  ҳақининг бир баравари миқдорида тўлов тўланганлиги тўғрисидаги банктўлов ҳужжати*

 

 

 

*Ҳисобрақамлари:

23402000300100001010сўмлик  ҳисобрақами  ХККММарказийбанкбош

бошқармаси, Тошкент ш.

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

 

 

 

 

 

Тадбиркорлик субъектларини тугатиш.

Корхонани ихтиёрий тугатиш тўғрисидаги  қарор унинг муассислари (қатнашчилари) томонидан,  қонун  ҳужжатларида белгиланган тартибда қабул қилинади. Қарорда қуйидагилар кўрсатилади:

тугатувчи  —тугатиш комиссияси (унинг аъзолари таркиби) ёки жисмоний шахс (паспорти маълумотлари);

мўлжалланаётган тугатиш муддати.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 27 апрелдаги ПҚ–630-сон  Қарори билан тасдиқланган “Тадбиркорлик субъектларини ихтиёрий тугатиш ва уларнинг фаолиятини тўхтатиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг

34-бандига асосан молия-хўжалик фаолиятини амалга оширувчи корхоналарни ихтиёрий тугатиш учун тугатувчи рўйхатдан ўтказган органга

қуйидаги ҳужжатларни:

–бир ёки бир неча даврий босма нашрларда чиққан корхонанинг ихтиёрий тугатилганлиги тўғрисидагиэълонни;

–  давлат рўйхатидан ўтказилганлик тўғрисидаги гувоҳномани;

–корхонанинг барча  ҳисоб рақамлари ёпилганлиги тўғрисида хизмат кўрсатувчи банкларнинг маълумотномаларини;

–  корхонанинг муҳр ва штампларини;

–ваколатли органнинг, агар мавжуд бўлса, чиқарилган  қимматли қоғозларини бекор қилиш тўғрисидаги маълумотномасини;

–агар мавжуд бўлса, барча лицензиялар (рухсатномалар)нинг аслнусхаларини;

–  давлат солиқ  хизмати органининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарз йўқлиги тўғрисидаги хулосасини;

–тугатилаётган корхона  қарздор сифатида иштирок этган ва ижро этилмаган ижро  ҳужжати Суд департаменти органлари иш юритувида мавжуд эмаслиги ҳақидаги Суд департаменти  ҳудудий бошқармасининг ёзма жавоби;

–корхона  ҳужжатларининг давлат архивига топширилганлигини тасдиқловчи маълумотномани тақдим этади.

 

Maнбa: adliya.uz