O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida» 2019 yil 3 maydagi PQ-4307-son qarori ijrosini ta’minlash, shuningdek, yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida Vazirlar Mahkamasi karor qiladi:

1. Quyidagilar:

Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi (keyingi o’rinlarda Konsepsiya deb ataladi) 1-ilovaga muvofiq;

Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari rejasi (keyingi o’rinlarda Chora-tadbirlar rejasi deb ataladi) 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Quyidagilar Konsepsiya va Chora-tadbirlar rejasini amalga oshirishning ustuvor yo’nalishlari etib belgilansin:

2017 — 2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasida nazarda tutilgan aholi, ayniqsa yoshlar tarbiyasi bilan bog’lik vazifalarni samarali amalga oshirish, ularni tinch-osoyishta hayot uchun eng zarur tayanch kompetensiyalar bilan ta’minlash;

ma’naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish;

tarbiya jarayonida uzluksizlik, uzviylik tamoyillariga tayangan holda avvalo, onaning homiladorlik davrini to’g’ri tashkil etish, go’daklar va bolalarni ma’naviy tarbiyalash bo’yicha asosiy yo’nalishlarni belgilash;

yoshlarda Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas’uliyatlilik, bag’rikenglik, huquqiy madaniyat, innovasion fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarni bolalikdan boshlab bosqichma-bosqich shakllantirish;

homiladorlik davridan boshlab 30 yoshgacha davom etadigan uzluksiz ma’naviy tarbiyani amalga oshirishda ota-ona, tarbiyachi, o’qituvchi, uzluksiz ta’lim muassasalari va mahalla jamoatchiligining o’zaro samarali hamkorligi mexanizmini ishlab chiqish va hayotga joriy etish;

aholining farzand tarbiyasi bo’yicha bilimlarini, pedagogik madaniyatini oshirish, fuqarolarni uzluksiz ma’naviy tarbiyaning jahon tajribasida sinovdan o’tgan samarali pedagogik texnologiyalari, usullari va amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish;

ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, Internet jahon axborot tarmog’i orqali tarqatilayotgan g’arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni zalolatga boshlovchi buzg’unchi g’oyalarga karshi sog’lom dunyokarashni shakllantirish;

uzluksiz ma’naviy tarbiyani tashkil etishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va xususiy sektorning hamkorligini samarali yo’lga qo’yish.

3. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi Chora-tadbirlar rejasini bajarish yuzasidan vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish hamda uning o’z vaqtida va sifatli bajarilishi yuzasidan tizimli monitoring olib borilishini ta’minlasin.

4. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Yoshlar siyosati, madaniyat, ma’naviyat, ommaviy axborot vositalari, ijodiy va jamoat tashkilotlari masalalari kotibiyatiga yuklansin.

O’zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A. ARIPOV

Toshkent sh.,

2019 yil 31 dekabr,

1059-son

Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrdagi 1059-son qaroriga
1-ILOVA

Uzluksiz ma’naviy tarbiya

KONSEPSIYaSI

I bob. Umumiy qoidalar

1. O’zbekiston «Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari» tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo’ydi. Yangi davr shiddati ta’lim-tarbiya tizimiga ham o’zining aniq, qat’iy talablarini qo’ymoqda.

Ushbu talablar doirasida ta’lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma’naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta’lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda.

Tarbiya va ta’limni bir-biridan alohida ajratib bo’lmaydi, bu ikki jarayon o’zaro uyg’un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma’naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog’lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo’lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi.

2. O’zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda.

Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta’lim, umumiy ta’lim, o’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to’liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko’tarishni taqozo etadi.

3. Vatanga sadoqat, burch va mas’uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar yoshlar ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti. Buning oqibatida ularning ushbu fazilatlar haqidagi so’zlari bilan amallari orasida tafovut namoyon bo’lmoqda, bu esa har yili mustaqil hayotga kirib kelayotgan yigit-qizlarning hayotda o’z o’rinlarini topishlarida bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda.

4. Ayrim o’quvchi-yoshlarda yuksak maqsadlarning shakllanmaganligi, o’zini o’zi o’qishga safarbar qilish, iroda, matonat, tirishqoqlik, harakat fazilatlari yetarli rivojlanmaganligi ta’lim sifatiga ham zarar ko’rsatmoqda.

5. Ma’naviy tarbiya sohasida o’qituvchilarning faoliyatini metodik ta’minlovchi o’quv materiallari, shu jumladan, ma’naviy tarbiya sohasiga oid metodik qo’llanmalar, o’quvchilar uchun zarur darsliklar yetarli emas.

Shu munosabat bilan «Uzluksiz ma’naviy tarbiya» konsepsiyasini (keyingi o’rinlarda Konsepsiya deb ataladi) muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali ma’naviy tarbiya tizimini yanada rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

II bob. Konsepsiyaning maqsad va vazifalari

6. Konsepsiyaning maqsadi — yosh avlodda mustaqil va baxtli hayot uchun zarur ijtimoiy malaka hamda fazilatlarni yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirishdan iborat.

7. Ushbu maqsadga erishish, uni amalda ro’yobga chiqarish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish talab etiladi:

ma’naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish;

tarbiyaning homiladorlik davridan boshlanib voyaga yetgunga qadar davom etadigan, tadrijiylik va uzluksizlik tamoyillariga asoslangan metodikasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish;

bola tarbiyasida milliy va zamonaviy pedagogikaning ilg’or yutuqlaridan samarali foydalanish;

tarbiyalanuvchilar bilan birga tarbiyachilarning ham bilimi va malakasini muntazam oshirib borish;

ma’naviy tarbiyani shakllantirishda oila, mahalla va ta’lim muassasalari, shuningdek, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy tuzilmalar o’rtasida samarali hamkorlik mexanizmini yo’lga qo’yish;

ma’naviy tarbiyaning tadrijiy rivojlanish va uzluksizlik tamoyillariga asoslanishi.

III bob. Konsepsiyada belgilangan vazifalarni oila va uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirish

8. Uzluksiz ma’naviy tarbiya:

davlat ta’lim standartlariga muvofiq ta’lim dasturlarini amalga oshiruvchi davlat va nodavlat ta’lim muassasalari;

ta’lim sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshiruvchi ilmiy-pedagogik muassasalar;

davlat boshqaruvi organlari, jamoatchilik tashkilotlari, mahalla va oila institutlari orqali joriy etiladi.

9. Uzluksiz ma’naviy tarbiya Konsepsiyasi quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

birinchi bosqich — oilalarda (ikki davr asosida: birinchi davr — homila davri, ikkinchi davr — bola tug’ilganidan 3 yoshgacha bo’lgan davr);

ikkinchi bosqich — maktabgacha ta’lim 3 — 6 (7) yoshgacha bo’lgan davr;

uchinchi bosqich — umumiy o’rta ta’lim tizimida (ikki davr asosida: birinchi davr — 7 (6) — 10 yosh boshlang’ich sinf, ikkinchi davr — 11 — 17 yosh o’rta va yuqori sinflar);

to’rtinchi bosqich — ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlar, shuningdek, o’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari tizimida (ikki davr asosida: birinchi davr — o’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlar — 17 — 30 yosh, ikkinchi davr — o’rta maxsus kasb-hunar, oliy ta’lim muassasalarining o’quvchi-talabalari 15 — 22 (24) yosh).

10. Umumiy o’rta ta’lim muassasalarining I — XI sinflari uchun «Odobnoma», «Vatan tuyg’usi», «Milliy istiqlol g’oyasi va ma’naviyat asoslari», «Dinlar tarixi» fanlarini birlashtirgan holda «Tarbiya» fanini joriy qilish bilan bog’liq tashkiliy, moliyaviy, ilmiy-metodik ishlar kompleksini amalga oshirish.

11. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev huzurida 2019 yil 23 avgust kuni Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va jamiyatda o’qituvchi mavqyeini oshirish masalalariga bag’ishlab o’tkazilgan videoselektor majlisi bayoni (27.08.2019 y., 19750-hx-son) 5-bandida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyasi — ma’naviy tarbiyaning g’oyaviy mohiyat va strategiya yo’nalishini belgilashga;

Vazirlar Mahkamasi — strategiyaning ijrosini ta’minlash, amalga oshirilishi lozim bo’lgan ishlarni nazorat qilib borish va moliyalashtirishga;

mutasaddi vazirliklar, idoralar va hokimliklar — belgilangan vazifalarni samarali amalga oshirishga mas’ul ekanligi alohida ko’rsatib o’tilgan.

IV bob. Oilalarda uzluksiz ma’naviy tarbiyani amalga oshirish

12. Oilalarda uzluksiz ma’naviy tarbiya tizimi o’z ichiga ikki davrni qamrab oladi:

birinchi davrda — hududlardagi oilaviy poliklinikalarda, mahallalardagi homilador ayollar bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik, ma’naviy-ma’rifiy, tibbiy, psixologik yordam ishlari tizimli tashkil qilinadi. Yosh ota-onalar bola parvarishi va tarbiyasiga tayyorlanadi;

ikkinchi davrda — bola tug’ilganidan 3 yoshgacha bo’lgan davr orasida amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlar metodikasi ishlab chiqilib, hayotga tatbiq qilinadi.

13. Homilador ayollar o’qishi tavsiya qilinadigan tibbiy-ma’rifiy, tarbiyaviy, badiiy va elektron adabiyotlar turkumlari tayyorlanadi, ro’yxati shakllantiriladi va tarqatiladi.

14. Mahalla, oilalarda ota-onalar va bolalar ma’naviy tarbiyaviy munosabatlarini tahlil etish asosida «Namunaviy oilaviy tarbiya muhiti» mezonlarini belgilash va shu asosida mahalla, tuman, shahar, hududlar va respublika tanlovlarini o’tkazish.

15. Oiladagi ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash maqsadida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, oiladagi nizoli holatlarni hal etishning huquqiy va pedagogik-psixologik asoslarini o’rgatish, ajralishlarning oldini olishda «Ota-ona farzandini voyaga yetguniga qadar boqish va tarbiyalash uchun javobgar» prinsipi asosida «Ota-onalik — baxt va burch» targ’ibot tadbirlarini tashkil etish.

16. Oilada uzluksiz ma’naviy tarbiya xususiyatlari:

muloqot, o’yin turlari jarayonida predmetlar, namunaviy xulq, xatti-harakat qoidalari bilan tanishish, taqlid orqali kattalarning ma’naviy-axloqiy tajribasiga e’tibor qaratish;

o’zining va boshqalarning xatti-harakatlarini kuzatish, baho berishga o’rgatish;

ilk ma’naviy-tarbiyaviy motivlarni shakllantirish;

o’ziga-o’zi xizmat qilish, kundalik turmushda xavfsizlik ko’nikmalarini o’rgatish.

17. 3 yoshgacha bolalarda badiiy-estetik didni shakllantirish va intellektni rivojlantirishga mo’ljallangan alla, ertak, maqollar va topishmoqlarning audio shakli yaratilib, multfilmlar to’plami tayyorlanadi va hududlarga tarqatiladi.

18. Bolalarga taklif etilayotgan o’yinchoqlarni ma’naviy tahlil va tadqiq qilish orqali bolalar ruhiyatiga salbiy ta’sirlarning oldi olinadi.

19. Oilada ota-onalarning farzand tarbiyalash metodlariga oid bilimlarini muntazam oshirib borish maqsadida:

bola tarbiyasida milliy tarbiya metodlari va zamonaviy pedagoglarning ilg’or yutuqlaridan samarali foydalanish;

mahallalardagi «Ota-onalar universitetlari»da ota-onalar uchun farzandlarda yoshiga mos ijtimoiy kompetensiyalarni tarbiyalash bo’yicha treninglar o’tkazish;

«Tarbiya maktabi» rukni ostida ota-onalar, pedagoglar uchun teleko’rsatuvlar, bolalar, yoshlar uchun turli rasmlar bilan bezatilgan yorqin, rang-barang qo’llanmalar, multimedia mahsulotlari kabi didaktik materiallar turkumini yaratish;

uzluksiz ma’naviy tarbiya amaliyotida to’plangan ijobiy tajribani ommalashtirish maqsadida «Yosh ota-ona kitobi» va boshqa metodik qo’llanmalar asosida multimediali taqdimotlar seriyasini yaratish va ota-onalarga tarqatish mexanizmi yo’lga qo’yiladi.

20. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi qoshida xalqimizning boy milliy ma’naviy tarbiya merosini keng targ’ib qilishga yo’naltirilgan «Ma’naviy tarbiya» ilmiy-ijodiy studiyasini tashkil etish orqali:

ota-onalar, bolalar, o’smirlar, yoshlar va kattalarga mo’ljallangan hujjatli, o’quv, tarbiyaviy va badiiy kitoblar, qo’llanmalar, multimedia mahsulotlari yaratiladi;

oilalarda yoshlarning ma’naviy rivojlanishi uchun zarur bo’lgan innovasion ijtimoiy-pedagogik sog’lom va barqaror muhit yaratish usullari ishlab chiqiladi.

21. Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog’lomlashtirish, oilaviy qadriyatlarimizga zid bo’lgan turli ma’naviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tashkil etish, hududlar bo’yicha oilalarda sog’lom tarbiyaviy muhitni yaratish va ota-onalarga tarbiya usullarini o’rgatishga qaratilgan maqsadli va manzilli targ’ibot tadbirlari va treninglar o’tkaziladi.

V bob. Maktabgacha ta’lim tizimida uzluksiz ma’naviy tarbiyani amalga oshirish

22. Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasining ushbu bosqichi o’z ichiga maktabgacha 3 — 6 (7) yoshli bolalarni qamrab oladi.

23. Ushbu bosqichda 3 — 7 yoshli bolalarga xos xususiyatlar, jumladan:

o’z tuyg’ularini boshqarish ko’nikmalarining rivojlanishi;

o’z xatti-harakatlarini axloqiy boshqarish ko’nikmalarining yuzaga kelishi;

shaxsiy fazilatlar asoslarining paydo bo’lishi;

ijtimoiy motivlar va milliy an’analarga qiziqishning paydo bo’lishi, o’zini namoyon qilishga intilish;

muvaffaqiyatga erishish ehtiyojining tug’ilishi;

o’ziga o’zi baho berish, tevarak-atrofdagilarga ma’naviy-axloqiy munosabatning paydo bo’lishi;

bola faoliyatining yetakchi turlari — muloqot, o’yinlar, mashg’ulotlar;

nutq va uning asosida ma’naviyat asoslarining rivojlanishi inobatga olinadi.

24. Tarbiyachilar va ota-onalar tomonidan ushbu yoshdagi bolalarga:

asosiy faoliyat turlari jarayonida o’zini o’zi anglashga o’rgatish;

muloqot, kuzatish va taqlid orqali kattalarning ma’naviy-axloqiy tajribasini o’zlashtirish;

o’zining va boshqalarning xulqiga baho berishga o’rgatish;

faoliyat va syujetli-rolli o’yinlar orqali yangi motivlarni paydo qilish va mustahkamlash;

ma’naviy-axloqiy ko’nikma va malakalarni o’zlashtirish;

kundalik turmushda xavfsizlik qoidalarini o’rgatish;

kattalar, ularning mehnati, kasblar, turli kasb egalariga xos shaxsiy fazilatlar to’g’risida tushunchalar berish;

o’yin, o’zaro munosabatlar, oiladagi munosabatlar, yaqin kishilarga g’amxo’rlik qilish ehtiyojining paydo bo’lishi orqali xarakter sifatlarini shakllantirib borish;

bola tarbiyasida milliy tarbiya usullari va zamonaviy pedagoglarning ilg’or yutuqlaridan samarali foydalanish orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlar o’rgatiladi.

25. «Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi» asosida 3 — 6 (7) yoshli bolalarni ma’naviy tarbiyalash, ularda shaxsiy fazilatlar, jumladan, o’z tuyg’ularini boshqarish, ijtimoiy motivlarni uyg’otish, milliy an’analarga qiziqishni paydo qilish, yaqin kishilarga g’amxo’rlik qilish kabi ehtiyojlarni shakllantirishga qaratilgan «Baxtli bola ma’naviyati» kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

26. Ota-onalar va tarbiyachilarning bola tarbiyasi borasidagi bilim, ko’nikma, malaka va kompetensiyalarini oshirishga qaratilgan ilg’or pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan hududiy o’quv treninglar, seminarlar, forumlar dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish.

27. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzurida Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini amalga oshirish jarayonini muvofiqlashtiruvchi «Ma’naviy tarbiya» respublika jamoatchilik kengashi tavsiyalari asosida O’zbekiston milliy teleradiokompaniyasi tizimidagi «Oilaviy», «Bolajon» telekanallari, bolalar nashriyotlari va ommaviy axborot vositalarining faoliyatini «Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi» asosida takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

28. Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilari uchun tayyorlanadigan spektakllar, kuy-qo’shiq va raqslar, turli teatrlashtirilgan tomoshalar, sahna ko’rinishlari, milliy o’yinlar ssenariylarini ishlab chiqish.

29. Mulkchilik shakllaridan qat’i nazar barcha maktabgacha ta’lim muassasalarini o’zbek milliy ertaklari, afsonaviy qahramonlar, buyuk bobolarimiz, qadimiy milliy me’morchilik obidalari, O’zbekiston tabiati, milliy Vatan timsollari asosida bezash, jihozlash tartibi va ko’rgazmali namunalarini ishlab chiqish.

30. Bolalarda ijobiy xulq motivlarini shakllantirish bo’yicha «Bola aziz, odobi undan aziz» mavzuida ertak, matal, afsona, doston, maqollar asosida multimedia mahsulotlarini tayyorlash.

31. Barcha turdagi maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarida «O’zbekiston — mening Vatanim!» tuyg’usini shakllantirish, ularda davlat ramzlariga hurmat hissini tarbiyalashga qaratilgan tarbiyaviy tadbirlarni o’tkazish.

32. O’g’il bolalarda mardlik, shijoat, milliy g’urur, qat’iyat, tadbirkorlik, oriyat, qiz bolalarda ibo, hayo, qanoat, mehnatsevarlik kabi ma’naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan seriallar, milliy qo’g’irchoq va multiplikasion filmlar yaratish, ularni telekanallarda praym-taym vaqtlarida namoyish etishni ta’minlash.

33. Tarbiyalanuvchilarda ma’naviy tarbiyani yanada kuchaytirish maqsadida ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish.

34. Bolalarda atrof muhit ozodaligi, shaxsiy gigiyena, tabiatni asrab-avaylashga qaratilgan ekologik tarbiya mazmunidagi «Ona tabiatni asraylik!» ruknida tarbiyaviy roliklar yaratish.

35. Bolalarda orzuga intilish, ijodiy fikrlash, yaratuvchanlik, ichki qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga qaratilgan aqliy va harakatli o’yinlar, konstruktorlik o’yinlari va o’yinchoqlarning «Bolalar dunyosi» variativ o’yinlar majmuasini ishlab chiqishni yo’lga qo’yish.

36. Maktabgacha ta’lim muassasalari hududida bolalarni mardlik, shijoat, qat’iyat, zukkolik, jasorat, go’zallik, olijanoblik, mehr-shafqat, kitobxonlik namunalarini o’zida aks ettirgan milliy siymolar, milliy ertaklar va multfilm qahramonlari ko’rinishlari va lavhalari ifodalangan tarbiyaviy ahamiyat kasb etuvchi haykalchalar majmualarini o’rnatish.

VI bob. Umumiy o’rta ta’lim tizimida ma’naviy tarbiyani amalga oshirish

37. Umumiy o’rta ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya jarayoni o’z ichiga ikki davrni qamrab oladi:

birinchi davr — 7 (6) — 10 yoshli davrda — boshlang’ich sinflarda;

ikkinchi davr — 11 — 17 yoshli davrda — o’rta va yuqori sinflarda.

38. Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti va o’quv dasturlari o’quvchilarda yoshiga mos tayanch ma’naviy-axloqiy fazilat (kompetensiya)lar — Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas’uliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovasion fikrlash, mehnatsevarlik shakllantiriladi.

39. Boshlang’ich sinflarda inobatga olinishi lozim bo’lgan jihatlar:

«Tarbiya» fani orqali o’quvchilarda ma’naviy tarbiya indikatorlari va kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi bilim, ko’nikma va malakalarni ta’lim mazmuniga keng singdirish;

o’quv fanlari doirasidagi ma’naviy tarbiya indikatorlarini amaliyotga joriy etish, ularni amaliyotda qo’llay olish imkonini beruvchi amaliy mashq va topshiriqlar bilan boyitish (ma’naviy-axloqiy kompetensiyalar);

muvaffaqiyatga erishishga intilish motivining shaxs ustuvor xususiyati sifatida mustahkamlanishi;

bolaning o’z xulq va faoliyatini ongli nazorat qilishini kuchaytirish;

o’zining va atrofdagilarning xulqi, xatti-harakatlariga munosabat bildirish, mehnatsevarlikka o’rgatish;

kattalar va tengdoshlari bilan hamkorlik qilishga ijtimoiy motivlarning paydo bo’lishi;

bilimlarning kengayishi, chuqurlashuvi, ma’naviy-axloqiy ko’nikma va malakalarning rivojlanishi;

o’z xalqining va boshqa xalqlarning an’analari, qadriyatlariga qiziqishning namoyon bo’lishi;

ijtimoiylashuv jarayonida talab etiladigan yoshiga mos shaxsiy fazilatlarni shakllantirish;

xavfsiz hayot ko’nikmalarini mustahkamlash;

kasblar to’g’risida tasavvurlarni kengaytirish, kasbga va mehnatga qiziqtirish;

vijdonan mehnat qilish ko’nikmalarini o’rgatish, mehnatning inson va jamiyat hayotidagi ahamiyatini ko’rsatish;

muvaffaqiyatga erishish motivlarini kuchaytirish;

o’zini-o’zi baholashga o’rgatish;

faoliyatda o’zini ko’rsatishga intilishni rag’batlantirish;

tengdoshlari bilan ma’naviy-axloqiy munosabatlar tajribasini boyitish;

milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o’rganish.

40. Umumta’lim maktablarining o’rta va yuqori sinflari o’quvchilarini ma’naviy-axloqiy tamoyillar asosida tarbiyalashda inobatga olinishi lozim bo’lgan jihatlar:

o’smirlik yoshiga xos ichki pozisiyaning paydo bo’lishi;

irodaviy sifatlarning namoyon bo’lishi;

ijtimoiy faollik, bilishga intilish va o’zini namoyon qilish motivlarining rivojlanishi;

faoliyat va muloqot mazmunini belgilovchi shaxsiy qadriyatlar tizimining shakllanishi;

shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvi, referent guruhlarning paydo bo’lishi;

fuqarolik pozisiyasi, o’zi va atrofdagilarga hamda jamiyatga munosabat asoslarining shakllanishi;

milliy qadriyatlar, an’analarga hurmatning namoyon bo’lishi;

o’zini-o’zi tarbiyalash va shaxsiy sifatlarning rivojlanishi;

o’z muammolarini o’zi mustaqil hal qilishga intilish;

xavfsiz hayot madaniyati bo’yicha bilim va ko’nikmalarning namoyon bo’lishi;

axloqiy, siyosiy dunyoqarash va diniy e’tiqodning shakllanishi;

pozitiv ijtimoiy mo’ljallarning oydinlashuvi va ularga erishish yo’lidagi intilishlar;

ma’naviy-axloqiy prinsiplarning qat’iylashuvi;

ichki his-tuyg’ularga e’tiborning oshishi, emosional munosabatlarning tanlov asosida namoyon bo’lishi;

mustaqil hayot uchun zarur ijtimoiy kompetensiya va fazilatlarning odatlarga aylanishi.

41. «Uzluksiz ma’naviy tarbiya» ruknida ota-onalar, pedagoglar, bolalar va o’smirlar uchun darsliklar, adabiyotlar, mediamahsulotlar, ilmiy-metodik qo’llanmalar majmuasini yaratish;

davlat ta’lim standartlari, o’quv dasturlari va rejalari asosida o’quvchilarda yoshiga mos tayanch ma’naviy-axloqiy fazilat, kompetensiyalarni shakllantirish.

I — XI sinflar uchun «Odobnoma» , «Vatan tuyg’usi», «Milliy istiqlol g’oyasi va ma’naviyat asoslari», «Dinlar tarixi» fanlarini birlashtirgan holda «Tarbiya» fanini joriy qilish.

42. Umumiy o’rta ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan to’garaklar faoliyatini «Besh muhim tashabbus» asosida rivojlantirish.

43. Umumiy o’rta ta’lim muassasalarining «Tarbiya» fani o’qituvchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini yaratish hamda amalga oshirish.

44. O’qituvchilar, ota-onalar, mahalla mutaxassislari uchun ma’naviy tarbiya indikatorlari va tarbiyalash usullari bilan boyitilgan «Fazilatli avlod» va boshqa metodik qo’llanmalarni ishlab chiqish.

45. Umumiy o’rta ta’lim maktablarida buyuk ma’rifatparvar siymolar merosini targ’ib etishga qaratilgan «O’n ikki oy — o’n ikki alloma» kitobxonlik oyliklarini tashkil etish.

46. Aholi, pedagoglar, jamoatchilik, bolalar orasida uzluksiz ma’naviy tarbiya tizimi samaradorligini o’rganish, baholash va takomillashtirish maqsadida bir yilda ikki marta sosiologik so’rovlar o’tkazish.

47. Maktabgacha va umumiy o’rta ta’lim tizimida uzluksiz ma’naviy tarbiya samaradorligini o’lchash va baholashning ilmiy-metodik texnologiyasini yaratish hamda bir yilda ikki marta o’lchash va «Ma’naviy tarbiya» respublika jamoatchilik kengashida muntazam muhokama qilib borish.

48. Ta’lim muassalarida o’quvchilarni ona Vatanga muhabbat va sadoqat, davlat ramzlariga hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgan tantanali marosimlarning yangi, ta’sirchan shakllarini ishlab chiqish va joriy qilish.

49. O’g’il bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g’oyaga sadoqat, mardlik, jasorat, fidoyilik, halollik, rostgo’ylik, hojatbarorlik, vijdonlilik, vazminlik, yigitlik g’ururi, or-nomus, mehr-oqibatlilik kabi fazilatlar, tadbirkorlik va oilaparvarlik malakalarini shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

50. Qiz bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g’oyaga sadoqat, mehnatsevarlik, jonkuyarlik, oilaparvarlik, ibo, hayo, nafosat, did-farosat, qanoat, vafodorlik, mehribonlik, rahmdillik, kamtarlik, ziyraklik, mehmondo’stlik, bolajonlik, murosalilik, orastalik, saranjomlik, xushmuomalalik, pazandalik kabi malakalarni shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

51. Har yili bir marotaba «Milliy tarbiya va zamon» mavzusida pedagogik simpozium o’tkazib borish.

52. Teleradiokanallarda tarbiya mavzularida tok-shoular, ko’rsatuv va eshittirishlar, ijtimoiy tarmoqlarda «Tarbiya maktabi», «So’rang! Javob beramiz, o’rgatamiz» ruknida pedagogik chellenjlar tashkil etish.

VII bob. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim tizimi, ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlar o’rtasida uzluksiz ma’naviy tarbiyani amalga oshirish

53. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim tizimi, ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlar o’rtasida ma’naviy tarbiya jarayoni o’z ichiga ikki davrni qamrab oladi:

birinchi davr — o’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlar — 17 — 30 yosh;

ikkinchi davr — o’rta maxsus kasb-hunar, oliy ta’lim muassasalarining o’quvchi-talabalari 15 — 22 (24) yosh.

54. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlarda ular yoshiga mos tayanch ma’naviy-axloqiy fazilat (kompetensiya)lar — Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas’uliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovasion fikrlash, mehnatsevarlikni rivojlantirish davlat va jamoat tashkilotlarining ijtimoiy hamkorligi asosida maqsadli ma’naviy-ma’rifiy dasturlar orqali amalga oshiriladi.

55. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek, ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlar bilan ishlashda inobatga olinishi lozim bo’lgan jihatlar:

kelajakka ishonch, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni shaxsning ustuvor xususiyati sifatida mustahkamlash;

mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg’usini kuchaytirish;

vijdonan mehnat qilish, tadbirkorlik, kasbiy-ma’naviy ko’nikmalarni o’rgatish, halol mehnatning inson va jamiyat hayotidagi ahamiyatini ko’rsatish;

mustaqil hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun innovasion tafakkur, tashabbuskorlik, fidoyilik fazilatlarini rivojlantirish;

oilaviy burch, oilada o’zaro ishonch, sadoqat, mehr-muhabbat va hamjihatlikni mustahkamlash malakalarini shakllantirish, ma’naviy barqarorlikni ta’minlash;

yoshlar, yosh ota-onalarda farzand tarbiyasi uchun mas’ullik, oilani boshqarish, moddiy farovonlikka erishish uchun zarur bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish;

namunali, ma’naviy uyg’unlikka erishgan, farzand tarbiyasida ibrat bo’la oladigan, ota-onalar roziligiga erishayotgan keng jamoatchilik tomonidan e’tirof etilayotgan yosh ota-onalarni rag’batlantirish;

yosh oilalarning hayotda munosib o’rin egallashlariga ko’maklashish, ularning mahallada integrasiyalashuvini qo’llab-quvvatlash, jamiyatning to’laqonli a’zosi bo’lishiga erishish.

56. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim tizimi o’quv dasturlari, ma’naviy-ma’rifiy rejalari asosida o’quvchi-talabalarning yoshiga mos tayanch ma’naviy-axloqiy fazilatlar — Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas’uliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovasion fikrlash, mehnatsevarlik rivojlantiriladi.

57. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalarida o’quvchi-yoshlarni ma’naviy-axloqiy tamoyillar asosida tarbiyalashda inobatga olinishi lozim bo’lgan jihatlar:

ijtimoiy-gumanitar fanlar, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar orqali o’quvchi-yoshlarda ma’naviy tarbiya indikatorlari va kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi bilim, ko’nikma va malakalarni ta’lim-tarbiya mazmuniga singdirish va ularni amaliyotda qo’llay olish imkonini beruvchi amaliy mashq, topshiriq va pedagogik vaziyatlar bilan boyitish;

o’quvchi-yoshlarda zamonaviy bilimlarni egallash, media madaniyatni rivojlantirish, ilg’or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, xorijiy davlatlardagi ilg’or tajribalarni o’rganishni rag’batlantirish;

kasbiy-ma’naviy ko’nikmalarni mustahkamlash, o’zini-o’zi tarbiyalashga o’rgatish;

faol fuqarolik pozisiyasini kuchaytirish;

ilmiy, ma’naviy-axloqiy, siyosiy dunyoqarash va sog’lom diniy e’tiqodni shakllantirish;

baxtli oilaviy hayot, farzand tarbiyasi uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirish;

kelajakka ishonch va mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg’usini kuchaytirish.

58. «Fazilatli avlod» ruknida o’quvchi-talabalar, murabbiylar, professor-o’qituvchilar, ota-onalar, vazirliklar va idoralarning ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha mas’ullari uchun o’quv-qo’llanmalar, uslubiy tavsiyalar, ma’rifiy adabiyotlar, media mahsulotlar, ilmiy-metodik qo’llanmalar majmuasi yaratiladi.

59. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan to’garaklar faoliyatini «Besh muhim tashabbus» asosida rivojlantirish ishlarini amalga oshirish.

60. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari murabbiylari, professor-o’qituvchilari, yoshlar yetakchilarini «Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi»ni amalga oshirish maqsadida malakasini oshirish.

61. O’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari uchun ma’naviy tarbiya indikatorlari va tarbiyalash usullarini ishlab chiqish, uzluksiz ma’naviy tarbiya tizimi samaradorligini o’rganish, baholash va takomillashtirish maqsadida har yili ikki marta sosiologik so’rovlar o’tkazish va natijalarni pedagogik kengashlarda muhokama qilib borish.

62. Maktabgacha va umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim tizimi, ishlab chiqarishda faoliyat ko’rsatayotgan va band bo’lmagan yoshlarda uzluksiz ma’naviy tarbiya samaradorligini baholashning ilmiy-metodik texnologiyasini yaratish hamda har yili ikki marta o’lchash va «Ma’naviy tarbiya» respublika jamoatchilik kengashida muhokama qilib borish.

63. Ta’lim muassasalarida o’quvchi-talabalarni ona Vatanga muhabbat va sadoqat, davlat ramzlariga hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgan tantanali marosimlarning zamonaviy shakllarini ishlab chiqish va joriy qilish.

64. Uzluksiz ma’naviy tarbiya tizimi samaradorligini oshirish va takomillashtirishga qaratilgan dissertasiyalar, ilmiy tadqiqotlar va izlanishlarni yo’lga qo’yish.

65. Teleradiokanallarda tarbiya mavzularida tok-shoular, ko’rsatuv va eshittirishlar, ijtimoiy tarmoqlarda tarbiyaviy mavzularda virtual muloqot maydonlarini tashkil etish.

VIII bob. Konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar

66. Konsepsiyaning joriy qilinishi uzluksiz ma’naviy tarbiya jarayonining tizimli tashkil etilishiga, tarbiya sohasining ilg’or innovasion texnologiyalar asosida takomillashuviga, yoshlarning Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas’uliyatlilik, bag’ri kenglik, huquqiy madaniyat, innovasion fikrlash, mehnatsevarlik kabi tayanch kompetensiyalar bilan mustaqil hayotga kirib borishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi.

67. Oilalar, ta’lim muassasalari, mahallalar va korxonalarda mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish layoqatiga ega bo’lgan yoshlarning ma’naviy kamol topishi uchun zarur bo’lgan innovasion ijtimoiy-pedagogik sog’lom va barqaror muhit yaratiladi.

68. Jamiyatda jinoyatchilik, ekstremizm, terrorizm, korrupsiya, firibgarlik, ko’zbo’yamachilik, yolg’onchilik, egosentrizm, axloqiy buzuqlik, oilaviy ajrimlar, mehr-oqibatning kamayishi, «ommaviy madaniyat»ga ko’r-ko’rona taqlid, loqaydlik, begonalashuv, o’zibo’larchilik, farzand tarbiyasida mas’uliyatsizlik, oilaviy qadriyatlar inqirozi, el-yurt taqdiriga befarqlik kabi illatlar keskin kamayadi. Band bo’lmagan yoshlarning hayotda o’z o’rnini topishga, kelajakka bo’lgan ishonchi oshadi. Mamlakat dunyoda raqobatbardosh, boy inson kapitaliga ega bo’ladi.

69. Oila, ta’lim muassasalari, davlat tashkilotlari va nodavlat tashkilotlar, ota-onalarda boy milliy tarbiyaviy merosimiz to’g’risida bilimlar shakllanadi, ularni o’rganish, saqlash, targ’ib qilish, o’rgatish orqali milliy fazilatlarning avloddan-avlodga bezavol o’tib borishi ta’minlanadi.

70. Konsepsiyaning amalga oshirilishi jamiyatda ma’naviy-axloqiy muhitning sog’lom va barqaror bo’lishiga salmoqli hissa qo’shadi.