Yer uchastkalarini olib qo’yish kompensasiyaning quyidagi turlari berilishi sharti bilan amalga oshiriladi (http://lex.uz/docs/1004816):

-fuqarolarga uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo’lmagan boshqa teng qiymatli obod turar joyni mulk qilib berish va dov-daraxtlar qiymatini to’lash;

-buzilayotgan uylar, boshqa imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlar qiymatini fuqarolarga to’lash, yer uchastkasini olib qo’yish munosabati bilan mulkdorlarga yetkazilgan zararlarni qoplash;

-yer uchastkasini o’zlashtirish davrida 2 yilgacha muddatga ijaraga vaqtincha uy-joy berib, buzilayotgan uylar, imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlar qiymatini to’liq to’langan hamda yetkazilgan boshqa zararlarni qoplagan holda, fuqarolarga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish;

-yer uchastkasi olib qo’yilishi oqibatida yuridik shaxslarga avvalgisiga teng qiymatli mol-mulk berish yoki ko’chmas mulkning bozor qiymatini va yetkazilgan zararlarni qoplash;

-yer uchastkasi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo’yilishi oqibatida yetkazilgan zararlarni to’laligicha qoplash;

-fuqarolarga va yuridik shaxslarga tegishli buzilishi kerak bo’lgan uylar, imoratlar va inshootlarni ko’chirish va yangi joyda tiklash, shuningdek, yer uchastkasini olib qo’yish munosabati bilan mulkdorga yetkazilgan zararlarni qoplash;

-yangi joyda uylar, imoratlar qurish hamda ularni fuqarolar va yuridik shaxslarga mulk qilib berish, shuningdek, yer uchastkasini olib qo’yish munosabati bilan mulkdorga yetkazilgan zararlarni qoplash.

Manba “huquqiy axborot” kanali