Mamlakatimizda aholining bandligi va daromadlarining barqaror o’sishini ta’minlashga doir vazifalarini hal etishda tobora muhim o’rin tutayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, rag’batlantirish va qo’llab-quvvatlashga yanada ustuvor ahamiyat berilmoqda. Bu borada “2017 2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha HARAKATLAR STRATEGIYaSI”da “... xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqyeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag’batlantirish ...” muhim vazifa sifatida belgilab berilishi ham mazkur masalaning naqadar dolzarb ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi. Shu bois, joriy 2018 yil “Faol tadbirkorlik, innovasion g’oyalar va texnologiyalarni qo’llab-quvvatlash yili”da tadbirkorlik subyektlariga ularning erkin faoliyati uchun keng imkoniyatlar yaratib berish asosiy vazifa sifatida belgilangan.

Amalga oshirilayotgan islohotlar va rivojlangan davlatlar tajribasiga tayanib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishni ustuvor yo’nalish sifatida belgilashning bir qancha sabablari mavjud bo’lib, bunda sohaning ichki bozorni zarur tovarlar va xizmatlar bilan to’ldirishdagi ahamiyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining keng qo’llab–quvvatlanishi natijasida ularning mamlakattimiz iqtisodiyotidagi o’rni ortib, barqaror o’sish sura’tlarida o’z ifodasini topmoqda. Jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi qariyb 57 foiz, sanoat maxsulotlari ishlab chiqarishda 45,3 foiz, qishloq xo’jaligida 98,2 foiz, qurilish ishlari hajmida 67,8 foiz, savdoda 89,6 foizni tashkil etmoqda. Shuningdek, faoliyat ko’rsatayotgan KBXT sub’ktlari soni 218170 tani tashkil etib, unda iqtisodiyotda jami band bo’lganlarning 78,2 foizi mehnat faoliyati bilan band bo’lmoqda[1].

Keyingi yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotning o’zgarishlarga tez moslashuvchan sohasi sifatida ichki bozorni iste’mol tovarlari bilan to’ldirish, xizmat ko’rsatishning yangi va zamonaviy turlarini kengaytirish, eksport salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlash borasida qabul qilingan qarorlarning amaliyotga keng tadbiq etilishi, tekshirish ishlarining qisqarganligi, biznes yuritish uchun moliya va vaqt harajatlarining kamayganligi, ro’yxatga olishning xabardor qilish tizimining joriy etilishi natijasida, ularning tashqi savdo faoliyati ko’rsatkichlarida ham ijobiy tendensiyalar yuz bermoqda. Import o’rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kichik biznes subyektlarining davlat tomonidan qo’llab-quvvatlanishi eksport hajmida kichik biznesning hissasini oshirish imkonini bermoqda. Respublikamiz eksportining umumiy hajmida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 2000 yilda 10,2 foizni tashkil etgan bo’lsa, 2016 yilda 26,5 foizga oshgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning aholi bandligi va farovonligini oshirish bilan bog’liq ijtimoiy muammolarni hal qilish imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda davlat tomonidan keng qo’llab-quvvatlanmoqda. Shulardan kelib chiqib, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo’ljallangan asosiy konseptual yo’nalishlari sifatida qo’yidagilar belgilab quyildi:

  • xususiy mulk huquqi va kafolatlarini ishonchli himoya kilishni ta’minlash, xususiy tadbirkorlik va kichik biznes rivoji yo’lidagi barcha to’siq va cheklovlarni bartaraf etish, unga to’liq erkinlik berish, «Agar xalq boy bo’lsa, davlat ham boy va kuchli bo’ladi» degan tamoyilni amalga oshirish;
  • kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik tuzilmalarining faoliyatiga davlat, huquqni muhofaza kiluvchi va nazorat idoralari tomonidan noqonuniy aralashuvlarning kat’iy oldini olish;
  • davlat mulkini xususiylashtirishni yanada kengaytirish va uning tartib-taomillarini soddalashtirish, xo’jalik yurituvchi subyektlarning us­tav jamg’armalarida davlat ishtirokini kamaytirish, davlat mulki xususiylashtirilgan obyektlar bazasida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
  • investisiya muhitini takomillashtirish, mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy, eng avvalo, to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investisiyalarni faol jalb qilish;
  • korporativ boshqaruvning zamonaviy standart va usullarini joriy etish, korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirish;
  • tadbirkorlik subyektlarining muhandislik tarmoqlariga ulanishi bo’yicha tartib-taomil va mexanizmlarni takomillashtirish va soddalashtirish;
  • mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini tartibga solishda davlat ishtirokini kamaytirish, davlat boshqaruvi tizimini markazlashtirishdan chiqarish va demokratlashtirish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, nodavlat, jamoat tashkilotlari va joylardagi o’zini o’zi boshqarish organlarining rolini oshirish.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ushbu tadbirlar asos bo’lib qoladi. Chunki, bugungi ehtiyoj va talabdan kelib chiqib, belgilangan tadbirlar, ushbu sohani rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik harakati bundan keyin ham har tomonlama qo’llab-quvvatlanadi. Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan 2017-2021 yillarga mo’ljallangan Harakatlar strategiyasida eng muhim ustuvor vazifalardan biri – xususiy mulk va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, sohaga to’liq erkinlik berish, bu yo’lda g’ov bo’lib turgan barcha to’siq va cheklovlarni bartaraf etish masalasi ekanligi ana shandan dalolat beradi. Zotan, mamlakatimiz  iqtisodiyotining jadal sur’atlarda rivojlanishi, aholining hayot darajasi va sifati yuksalishi ko’p jihatdan kichik biznes istiqboli bilan chambarchas bog’liqdir.

 

Oliy harbiy bojxona instituti

Tinglovchisi Nurxayot Oydinov[1] Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари.