Umumiy o’rta ta’lim maktab o’qituvchi va o’quvchilarining odob-axloq qoidalari quyidagilardan iborat: